Par mums


Valmiermuižas kultūras biedrība dibināta 2012. g. un aktīvi darbojas, attīstot labvēlīgu ekonomisko, sociālo un kultūrvidi Valmiermuižā un Valmieras novadā. 2014. g. biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss: pilsoniskas sabiedrības attīstība; kultūras veicināšana. Ik gadu biedrība īsteno 20–50 kultūras norišu un projektu.Darbības mērķis

Sekmēt ilgtspējīga kultūras tūrisma attīstību Valmiermuižā un Valmieras novadā, izmantojot reģiona bagāto kultūrvēstures mantojumu un radītos jaunos kultūras tūrisma un radošās industrijas produktus, kā arī līdzdarboties Valmiermuižas un Burtnieku apvienības (bijušais Burtnieku novads) tēla veidošanā un popularizēšanā Latvijas iedzīvotājiem un viesiem, attīstot labvēlīgu ekonomisko, sociālo un kultūrvidi.