Gaidāmie notikumi

+ - 18.06. Vasaras saulgriežu svinības un tirdziņš GARDU MUTI
Vasaras saulgriežos, kad visgarākajai dienai seko visīsākā nakts, latvieši svin Jāņus. Tās ir līksmākās svinības gadskārtā, par godu tam 18. jūnijā plkst. 11.00–15.00 Valmiermuižas parkā tiks svinēti vasaras saulgrieži un GARDU MUTI tirdziņš.   Uz tirdziņu no malu malām sabrauks majražotāji un amatnieki ar svaigu sieru, mīkstu maizi, kūpinātu gaļu un asisndesām, smēriņiem un citiem gardumiem. Skaistām rotām svētku dienai, vainagiem, ziedūdeņiem, tautiskiem apģērbiem un aksesuāriem.   Pieteikšanās uz tirdziņu tiks izsludināta maija vidū.   Seko līdzi aktualitātēm Facebook: https://www.facebook.com/gardumutizelteri
+ - 15.07. Starptautiskais Valmiermuižas etnomūzikas festivāls

Valmiermuižas etnomūzikas festivāls uz divām skatuvēm pulcēs izcilus solistus un etnomūzikas grupas no Latvijas, Itālijas, Norvēģijas un Ukrainas, piedāvājot vienus no aizraujošākajiem šīs vasaras mūzikas svētkiem. Muzikālais piedzīvojums – tradicionāls, meditatīvs, postmoderns, roķīgs un etnodisko, maģiska, spāņu mākslinieka veidota uguns skulptūra un cirka performance, ilgtspējīgas meistarnīcas, mierīgas un nemierīgas zvilnētavas, izrāde, kino un brīvdabas izstāde – festivāls sola virkni daudzveidīgu iespaidu un lielisku gaisotni visai ģimenei! 2023. gada festivāla tēma ir „pretstati pievelkas”, lai izceltu vēlamo – gan mākslā, gan kulinārijā, gan arhitektūrā, ainavā un cilvēku attiecībās.

Paraudzīsimies uz pretstatiem nevis kā nesamierināmiem kontrastiem, bet gan kā iespēju piešķirt dzīvei krāsas, daudzveidību un jēgu.
Festivāla programma un mākslinieki tiks izziņoti drīzumā!

Vairāk informācijas un biļetes: https://www.etnovalmiermuiza.lv

Valmiermuižas etnomūzikas festivāls
Pils tornis

Projekti

+ - AIF projekts „Valmiermuižas kultūras biedrības kapacitātes stiprināšana” (2023)

Biedrība ir saņēmusi finansējumu no Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF), lai īstenotu projektu ar mērķi uzlabot biedrības kapacitāti, lai, radot nepieciešamos rīkus, stiprinātu organizācijas pamatus, veicinātu atpazīstamību, sekmējot finansiālu neatkarību no projektu konkursiem.

 

Projekta laikā sagatavota biedrības stratēģija (ilgtermiņa dokuments līdz 2030. gadam), kura kalpo par pamatu ikgadējam rīcības plānam, vietējās kopienas līdziesaistes aktivizēšanai un efektīvai organizācijas pārvaldībai, tostarp finanšu vadībai. Izveidotā mājaslapa un atbalsta piedāvājums sadarbības partneriem veicina ieinteresēto pušu informētību par biedrības darbību, aktualitātēm un iesaiste. Pēc projekta īstenošanas, pilnveidojot komunikāciju un informācijas pieejamību un dažādas iesaistes iespējas, plānota lielāka ziedotāju aktivitāte un atbalstītāju interese, kas palielina biedrības ar projektu finansējumu nesaistītos ieņēmumus.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu programma, kuras darbībai finansējums piešķirts 15 Eiropas valstīs. Fonda finansējumu visās valstīs nodrošina Islande, Lihtenšteina un Norvēģija (donorvalstis, kas finansē EEZ un Norvēģijas grantus), individuāli vienojoties ar katru saņēmējvalsti par fonda apjomu konkrētajā valstī. AIF darbības mērķis visās valstīs ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana.

Projekta kopējais finansējums ir 14 211,72 EUR un to pilnībā finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentus programmas Aktīvo iedzīvotāju fonds ietvaros.
Projekts „Valmiermuižas kultūras biedrības kapacitātes stiprināšana” (Nr. AIF/2022/KAPAC2/54) tiek īstenots no 2022. gada augusta līdz 2023. gada aprīlim. 

+ - LEADER projekts „Daudzveidīgi kultūras pasākumi un aktivitātes Valmiermuižā” (2022)

Īstenots LEADER programmas projekts „Daudzveidīgi kultūras pasākumi un aktivitātes Valmiermuižā”, lai uzlabotu pasākumu norisi, dažādotu sabiedriskās aktivitātes, kā arī rādītu ērtības apmeklētājiem.

Valmiermuižas kultūrvēsturiskās un sociālās vides atdzimšanas aktivitātēs mērķtiecīgi iesaistās nevalstiskās organizācijas, pašvaldība, uzņēmēji un vietējie iedzīvotāji. Tiek veikta gan teritorijas sakopšana, gan organizēti saturiski bagāti un izglītojoši atpūtas, tūrismu, uzņēmējdarbību aktivizējoši pasākumi. Valmiermuižas kultūras biedrības mērķis projektā ir, iegādājoties 4 teltis un 16 gaismas virtenes, sekmēt rīkoto sabiedrisko norišu dažādošanu Valmiermuižā, bet ilgtermiņā veicināt Valmiermuižas un Valmieras novada kultūras dzīves pilnveidošanos, kultūrpiedāvājuma daudzveidību, organizējot gan izklaides pasākumus, gan kultūras un izglītojošas aktivitātes, tai skaitā, mājražotāju un amatnieku tirdziņus, festivālus, mākslas izstādes, muzikālus un kino pasākumus, radošas darbnīcas jaunu prasmju apgūšanai.

Projekts „Daudzveidīgi kultūras pasākumi un aktivitātes Valmiermuižā” (Nr. 22-09-AL29-A019.2204-000003) tapis Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma: „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” rīcības „Izglītības, kultūrvides un sporta aktivitāšu attīstīšana” ietvaros. Projektu īsteno Valmiermuižas kultūras biedrība caur vietējo rīcības grupu – biedrību „No Salacas līdz Rūjai”.

+ - LEADER projekts „Pasākumu baudīšana un brīvā laika pavadīšana muižas sajūtās” (2021)

Pašlaik īpaši novērtējam, ja varam patīkami doties pastaigās, kā arī piesēst patīkamās un pievilcīgās vietās – kāda noteikti ir Valmiermuižas parks. Radot īpaši dizainētus un muižas stilistikai atbilstošus soliņus, Valmiermuižas kultūras biedrība aicina ikvienu laiski pavadīt laiku, lasīt grāmatas un našķoties Valmiermuižā – ne tikai pasākumu laikā, bet arī ikdienā. 

Valmiermuižas parks ir iedzīvotāju pulcēšanās vieta ikdienā, organizētos pasākumos, brīvā laika pavadīšanas vieta, kā arī satikšanās un socializēšanās vieta. Parkā pieejams arī bērnu rotaļu laukums muižas stilistikā, kā arī nojume, kurā paslēpties no lietus vai pārlieku spožas saules. Turpat pieejama arī grāmatu apmaiņas mājiņa, kurā katrs interesents var ielikt jau izlasītu grāmatu, kas mājās krāj putekļus, vai arī paņemt lasīšanai kādu no citu atnestajām grāmatām. Ikdienā Valmiermuižas parkam ir dažnedažādi apmeklētāji – sākot no vietējiem iedzīvotājiem, tuvējā bērnudārza un Valmiermuižas jātnieku skolas audzēkņiem, Valmiermuižas alus darītavas, virtuves un tirgotavas apmeklētājiem, beidzot ar kultūras, sporta pasākumu apmeklētājiem, kultūras mantojuma un vēstures cienītājiem, Latvijas un ārvalstu tūristiem. Lai veiksmīgāk uzņemtu visus viesus, parkā uzstādīti 6 jauni, īpaši dizainēti un muižas stilistikā iederīgi soliņi ap senajiem kokiem – gluži kā sendienās. 

Projekts „Pasākumu baudīšana un brīvā laika pavadīšana muižas sajūtās” (Nr. 20-09-AL29-A019.2204-000005) tapis Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Projektu īstenots caur biedrību „No Salacas līdz Rūjai”, solus izgatavoja un uzstādīja SIA „Zaļās pēdas”. Projektu atbalstīja Burtnieku novada pašvaldība un Valmiermuižas alus darītava. 

+ - LEADER projekts „Katram pa saujai kino brīvā dabā” (2020)
Kino skatīšanās brīvā dabā Latvijā kļuva populāra jau pagājušā gadsimta sākumā, kad vīri ar kustīgajām bildēm ieradās pat attālos lauku nostūros. Tagad esam pieraduši pie smalkiem kinoteātriem, taču joprojām ir interese arī par kino skatīšanos nepiespiestā, brīvā atmosfērā, svaigā gaisā. Valmiermuižas kultūras biedrība projekta ietvaros iegādājusies brīvdabas kino aprīkojumu un sēdvietas, lai bagātinātu kultūras dzīves piedāvājumu Valmiermuižas parkā un dažādotu sabiedriskās aktivitātes Valmieras novadā. Tā kā parkā jau izveidota nojume pasākumiem, lai vidi padarītu skaistāku un pieejamāku ikvienam novada iedzīvotājam un viesim, vasarā to piepildām ar bezmaksas kinoseansiem un citām aktivitātēm. Notikumi piemēroti gan kino gardēžiem, gan ģimenēm ar bērniem, gan senioriem, kas vēlas pabūt brīvā dabā un apvienot to ar kultūras baudīšanu.  Projekts „Katram pa saujai kino brīvā dabā” (projekta Nr. 19-09-AL29-A019.2204-000008) tapis Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Projekts īstenots caur biedrību „No Salacas līdz Rūjai”. 
+ - LEADER projekts „Valmiermuižas pils parks kā ilgtspējīga un pievilcīga kultūras, atpūtas un tūrisma vieta” (2018)
Līdz ar siltā laika iestāšanos arī Valmiermuižas parks tiek uzposts svinību un laiskas atpūtas sezonai. Valmiermuižas kultūras biedrības īstenotā projekta „Valmiermuižas pils parks kā ilgtspējīga un pievilcīga kultūras, atpūtas un tūrisma vieta” ietvaros izveidota īpaši pielāgota dizaina nojume, kas organiski iekļaujas parka ainavā.  Nojume parkā izveidota, lai vidi padarītu skaistāku un pieejamāku ikvienam novada iedzīvotājam un viesim. Tā ir pieejama gan dažādu pasākumu laikā, gan arī ikdienā – baudot parka burvību, paslēpjoties no svelmes vai lietus un pieskatot bērnus, kas rotaļājas turpat esošajā laukumiņā.  Infrastruktūras attīstīšana parkā ir iespēja veidot kvalitatīvus pasākumus, nebaidoties no nelabvēlīgiem laikapstākļiem un nedomājot par papildu izmaksām vietas labiekārtošanai, kā arī palielinot apmeklētāju un tūristu skaitu Valmiermuižā. Nojume ir pieejama bez maksas, pasākumus saskaņojot ar Valmiermuižas kultūras biedrību, kas rūpējas par tās uzturēšanu.  Projekts „Valmiermuižas pils parks kā ilgtspējīga un pievilcīga kultūras, atpūtas un tūrisma vieta” (projekta Nr. 16-09-AL29.2203-000013) tapis Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Projekts īstenots caur biedrību „No Salacas līdz Rūjai”.