Gaidāmie notikumi

+ - 05.10. Starptautiskais Manhetenas īsfilmu festivāls

Valmiermuižas alus viesistabā 05. oktobrī plkst. 19.00 kino gardēžus aicina uz starptautisko Manhetenas īsfilmu kinofestivālu!

MANHATTAN SHORT ir unikāls pasākums, kurā katrs skatītājs ir kinokritiķis. Vairāk nekā 100 000 kinomīļu visā pasaulē vienas nedēļas laikā apvienojas ar mērķi – skatīties un balsot par vienu no 10 labākajām pasaules īsfilmām.

Šogad programmā ir kopēja tēma – par saskarsmi ar nelaimēm, neatkarīgi no tā, vai tās ir uzspiestas no citiem vai radušās personisku apstākļu dēļ. 10 finālistu īsfilmu atlasē ir stāsti, kas ir dramatiski, dažreiz humoristiski, reizēm maģiski un vienmēr iedvesmojoši!

🔸 Filmas tiek izrādītas angļu un oriģinālvalodā ar latviešu un krievu subtitriem.
🔸 Apmeklētāju vecums: 12+.
🔸 Biļetes: 5 EUR.

Ikviens skatītāju balsojums tiks nosūtīts uz MANHATTAN SHORT galveno mītni, un uzvarētājs tiks paziņots 2023. gada 9. oktobrī ceremonijā Ņujorkā. Festivāla rezultāti tiks publicēti tīmekļa vietnē www.ManhattanShort.com un arī festivāla Latvijas Facebook lapā.

Festivālu Latvijā rīko Moon Films, Valmiermuižā pārstāv Valmiermuižas kultūras biedrība. Festivāls notiek ar ASV vēstniecības Latvijā un Rīgas Domes atbalstu. Informatīvi pasākumu atbalsta radio SWH un SWH+.

+ - 16.12. Ziemas saulgriežu svinības un tirdziņš GARDU MUTI

2023. gada 16. decembrī plkst. 11.00 Valmiermuižas parkā ieradīsies tuvāki un tālāki mājražotāji, kuri piedāvās sanākušajiem dažnedažādus gardumus un darinājumus!

Informācija tiks papildināta.

Projekti

+ - IN SITU projekts „Valmieras novada muižu tīkla attīstība” (2023–2025)

Valmieras muižu tīkla projektu izstrādā Valmiermuižas kultūras biedrība (sadarbībā ar Oleru muižu), risinot ar vietu saistītos jautājumus, piemēram, ierobežotas nodarbinātības iespējas mazāk apdzīvotās vietās, Valmieras novada kā kultūras tūrisma galamērķa atpazīstamības trūkumu valsts un starptautiskā līmenī, ierobežotas iespējas piedzīvot laikmetīgo mākslu un kultūru, nepieciešamība pēc plašākām koprades un radošās mūžizglītības iespējām vietējās kopienās, vietējā unikālā mantojuma iesaistīšana tūrisma piedāvājumā un reta māksliniecisko un dizaina risinājumu izmantošana publiskajā telpā, lai veidotu pievilcīgu apkaimi. Projekts aptver kopienu aktivizēšanas tematiskos virzienus un starpnozaru sadarbību un ilgtspējību.

Valmieras novada kultūras mantojuma īpašniekiem, apsaimniekotājiem un entuziastiem nav vienotas platformas informācijas apmaiņai un aktuālo jautājumu risināšanai, tāpēc muižu tīkla ideja ir inovācija reģionā saliedēties, veicināt sadarbību, dalīties pieredzē un attīstīt vēsturisko mantojumu. Būtiski, ka tīklā tiks iekļauts gan privātais sektors, gan privātpersonas, gan nevalstiskās organizācijas, gan pašvaldība. Stiprinot un virzot kopīgu muižu tīklu Valmieras novadā, lai veidotu stāstu, ka muiža ir vieta, kur iegūt zināšanas un prasmes, apzināties ilgtermiņa vērtības, gūt pozitīvu emocionālu baudījumu, piedzīvot saturu un formu, garīgo un fizisko harmoniju.

https://insituculture.eu/case-study/valmiera-county-manor-network-situated-in-valmiera-county/

+ - AIF projekts „Valmiermuižas kultūras biedrības kapacitātes stiprināšana” (2023)

Biedrība ir saņēmusi finansējumu no Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF), lai īstenotu projektu ar mērķi uzlabot biedrības kapacitāti, lai, radot nepieciešamos rīkus, stiprinātu organizācijas pamatus, veicinātu atpazīstamību, sekmējot finansiālu neatkarību no projektu konkursiem.

 

Projekta laikā sagatavota biedrības stratēģija (ilgtermiņa dokuments līdz 2030. gadam), kura kalpo par pamatu ikgadējam rīcības plānam, vietējās kopienas līdziesaistes aktivizēšanai un efektīvai organizācijas pārvaldībai, tostarp finanšu vadībai. Izveidotā mājaslapa un atbalsta piedāvājums sadarbības partneriem veicina ieinteresēto pušu informētību par biedrības darbību, aktualitātēm un iesaiste. Pēc projekta īstenošanas, pilnveidojot komunikāciju un informācijas pieejamību un dažādas iesaistes iespējas, plānota lielāka ziedotāju aktivitāte un atbalstītāju interese, kas palielina biedrības ar projektu finansējumu nesaistītos ieņēmumus.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu programma, kuras darbībai finansējums piešķirts 15 Eiropas valstīs. Fonda finansējumu visās valstīs nodrošina Islande, Lihtenšteina un Norvēģija (donorvalstis, kas finansē EEZ un Norvēģijas grantus), individuāli vienojoties ar katru saņēmējvalsti par fonda apjomu konkrētajā valstī. AIF darbības mērķis visās valstīs ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana.

Projekta kopējais finansējums ir 14 211,72 EUR un to pilnībā finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentus programmas Aktīvo iedzīvotāju fonds ietvaros.
Projekts „Valmiermuižas kultūras biedrības kapacitātes stiprināšana” (Nr. AIF/2022/KAPAC2/54) tiek īstenots no 2022. gada augusta līdz 2023. gada aprīlim. 

+ - LEADER projekts „Daudzveidīgi kultūras pasākumi un aktivitātes Valmiermuižā” (2022)

Īstenots LEADER programmas projekts „Daudzveidīgi kultūras pasākumi un aktivitātes Valmiermuižā”, lai uzlabotu pasākumu norisi, dažādotu sabiedriskās aktivitātes, kā arī rādītu ērtības apmeklētājiem.

Valmiermuižas kultūrvēsturiskās un sociālās vides atdzimšanas aktivitātēs mērķtiecīgi iesaistās nevalstiskās organizācijas, pašvaldība, uzņēmēji un vietējie iedzīvotāji. Tiek veikta gan teritorijas sakopšana, gan organizēti saturiski bagāti un izglītojoši atpūtas, tūrismu, uzņēmējdarbību aktivizējoši pasākumi. Valmiermuižas kultūras biedrības mērķis projektā ir, iegādājoties 4 teltis un 16 gaismas virtenes, sekmēt rīkoto sabiedrisko norišu dažādošanu Valmiermuižā, bet ilgtermiņā veicināt Valmiermuižas un Valmieras novada kultūras dzīves pilnveidošanos, kultūrpiedāvājuma daudzveidību, organizējot gan izklaides pasākumus, gan kultūras un izglītojošas aktivitātes, tai skaitā, mājražotāju un amatnieku tirdziņus, festivālus, mākslas izstādes, muzikālus un kino pasākumus, radošas darbnīcas jaunu prasmju apgūšanai.

Projekts „Daudzveidīgi kultūras pasākumi un aktivitātes Valmiermuižā” (Nr. 22-09-AL29-A019.2204-000003) tapis Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma: „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” rīcības „Izglītības, kultūrvides un sporta aktivitāšu attīstīšana” ietvaros. Projektu īsteno Valmiermuižas kultūras biedrība caur vietējo rīcības grupu – biedrību „No Salacas līdz Rūjai”.

+ - LEADER projekts „Pasākumu baudīšana un brīvā laika pavadīšana muižas sajūtās” (2021)

Pašlaik īpaši novērtējam, ja varam patīkami doties pastaigās, kā arī piesēst patīkamās un pievilcīgās vietās – kāda noteikti ir Valmiermuižas parks. Radot īpaši dizainētus un muižas stilistikai atbilstošus soliņus, Valmiermuižas kultūras biedrība aicina ikvienu laiski pavadīt laiku, lasīt grāmatas un našķoties Valmiermuižā – ne tikai pasākumu laikā, bet arī ikdienā. 

Valmiermuižas parks ir iedzīvotāju pulcēšanās vieta ikdienā, organizētos pasākumos, brīvā laika pavadīšanas vieta, kā arī satikšanās un socializēšanās vieta. Parkā pieejams arī bērnu rotaļu laukums muižas stilistikā, kā arī nojume, kurā paslēpties no lietus vai pārlieku spožas saules. Turpat pieejama arī grāmatu apmaiņas mājiņa, kurā katrs interesents var ielikt jau izlasītu grāmatu, kas mājās krāj putekļus, vai arī paņemt lasīšanai kādu no citu atnestajām grāmatām. Ikdienā Valmiermuižas parkam ir dažnedažādi apmeklētāji – sākot no vietējiem iedzīvotājiem, tuvējā bērnudārza un Valmiermuižas jātnieku skolas audzēkņiem, Valmiermuižas alus darītavas, virtuves un tirgotavas apmeklētājiem, beidzot ar kultūras, sporta pasākumu apmeklētājiem, kultūras mantojuma un vēstures cienītājiem, Latvijas un ārvalstu tūristiem. Lai veiksmīgāk uzņemtu visus viesus, parkā uzstādīti 6 jauni, īpaši dizainēti un muižas stilistikā iederīgi soliņi ap senajiem kokiem – gluži kā sendienās. 

Projekts „Pasākumu baudīšana un brīvā laika pavadīšana muižas sajūtās” (Nr. 20-09-AL29-A019.2204-000005) tapis Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Projektu īstenots caur biedrību „No Salacas līdz Rūjai”, solus izgatavoja un uzstādīja SIA „Zaļās pēdas”. Projektu atbalstīja Burtnieku novada pašvaldība un Valmiermuižas alus darītava. 

+ - LEADER projekts „Katram pa saujai kino brīvā dabā” (2020)
Kino skatīšanās brīvā dabā Latvijā kļuva populāra jau pagājušā gadsimta sākumā, kad vīri ar kustīgajām bildēm ieradās pat attālos lauku nostūros. Tagad esam pieraduši pie smalkiem kinoteātriem, taču joprojām ir interese arī par kino skatīšanos nepiespiestā, brīvā atmosfērā, svaigā gaisā. Valmiermuižas kultūras biedrība projekta ietvaros iegādājusies brīvdabas kino aprīkojumu un sēdvietas, lai bagātinātu kultūras dzīves piedāvājumu Valmiermuižas parkā un dažādotu sabiedriskās aktivitātes Valmieras novadā. Tā kā parkā jau izveidota nojume pasākumiem, lai vidi padarītu skaistāku un pieejamāku ikvienam novada iedzīvotājam un viesim, vasarā to piepildām ar bezmaksas kinoseansiem un citām aktivitātēm. Notikumi piemēroti gan kino gardēžiem, gan ģimenēm ar bērniem, gan senioriem, kas vēlas pabūt brīvā dabā un apvienot to ar kultūras baudīšanu.  Projekts „Katram pa saujai kino brīvā dabā” (projekta Nr. 19-09-AL29-A019.2204-000008) tapis Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Projekts īstenots caur biedrību „No Salacas līdz Rūjai”. 
+ - LEADER projekts „Valmiermuižas pils parks kā ilgtspējīga un pievilcīga kultūras, atpūtas un tūrisma vieta” (2018)
Līdz ar siltā laika iestāšanos arī Valmiermuižas parks tiek uzposts svinību un laiskas atpūtas sezonai. Valmiermuižas kultūras biedrības īstenotā projekta „Valmiermuižas pils parks kā ilgtspējīga un pievilcīga kultūras, atpūtas un tūrisma vieta” ietvaros izveidota īpaši pielāgota dizaina nojume, kas organiski iekļaujas parka ainavā.  Nojume parkā izveidota, lai vidi padarītu skaistāku un pieejamāku ikvienam novada iedzīvotājam un viesim. Tā ir pieejama gan dažādu pasākumu laikā, gan arī ikdienā – baudot parka burvību, paslēpjoties no svelmes vai lietus un pieskatot bērnus, kas rotaļājas turpat esošajā laukumiņā.  Infrastruktūras attīstīšana parkā ir iespēja veidot kvalitatīvus pasākumus, nebaidoties no nelabvēlīgiem laikapstākļiem un nedomājot par papildu izmaksām vietas labiekārtošanai, kā arī palielinot apmeklētāju un tūristu skaitu Valmiermuižā. Nojume ir pieejama bez maksas, pasākumus saskaņojot ar Valmiermuižas kultūras biedrību, kas rūpējas par tās uzturēšanu.  Projekts „Valmiermuižas pils parks kā ilgtspējīga un pievilcīga kultūras, atpūtas un tūrisma vieta” (projekta Nr. 16-09-AL29.2203-000013) tapis Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Projekts īstenots caur biedrību „No Salacas līdz Rūjai”.