Valmiermuižas kultūras biedrība dibināta 2012. g. un aktīvi darbojas, attīstot labvēlīgu ekonomisko, sociālo un kultūrvidi Valmiermuižā un Valmieras novadā. 2014. g. biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss: pilsoniskas sabiedrības attīstība; kultūras veicināšana. Ik gadu biedrība īsteno 20–50 kultūras norišu un projektu. 

Mērķis un vīzija

Biedrības mērķis ir sekmēt ilgtspējīga kultūras tūrisma attīstību Valmiermuižā un Valmieras novadā, izmantojot reģiona bagāto kultūrvēstures mantojumu un radītos jaunos kultūras tūrisma un radošās industrijas produktus, kā arī līdzdarboties Valmiermuižas un Valmieras novada tēla veidošanā un popularizēšanā Latvijas iedzīvotājiem un viesiem, attīstot labvēlīgu ekonomisko, sociālo un kultūrvidi. 

Mērķi un vīzija

Ja vēlies kļūt par Valmiermuižas kultūras biedrības biedru, gaidīsim ziņu! 

Darbinieki

Sabīne Vandāna
Sabīne Vandāna

biedrības vadītāja

Inese Tone
Inese Tone

kultūras projektu vadītāja

Arita Etmane
Arita Etmane

grāmatvede

Informācija

Valmiermuižas kultūras biedrība
+ 371 27337798
kultura@valmiermuiza.lv
Dzirnavu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Valmieras novads, LV-4219

Valmiermuižas kultūras biedrība
Reģ. Nr. 40008191028
Adrese: Dzirnavu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Valmieras novads, LV-4219
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV23HABA0551032945459